Lezersonderzoek

Lezersonderzoek brengt in kaart hoe je je uitgave kunt optimaliseren. Welke artikelen en/of rubrieken worden graag gelezen, welke zijn minder interessant en wat vinden de lezers van de vormgeving?

Frequent onderzoek voor betere loyaliteit

Lezersonderzoek behoort tot het reguliere ‘onderhoud’. Door middel van lezersonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van een stijgende dan wel dalende lijn in waardering en lees- en gebruiksgedrag. Leesgedrag, gebruiksgedrag en waardering van een tijdschrift worden door MediaTest in kaart gebracht door middel van kwantitatief en kwalitatief lezersonderzoek.

Essentieel bij formulewijziging

Als hoofdredacteur wil je graag je lezers verrassen, zonder daarbij trouwe lezers van je te vervreemden. Door het lezersonderzoek krijg je inzicht in de wijze waarop de lezers op voorgenomen wijzigingen reageren en kan je een mogelijk afbreukrisico in kaart brengen.

Kwantitatief lezersonderzoek brengt de uitgave betrouwbaar en onomstotelijk in kaart:

 • De waardering van je uitgave;
 • Welke artikelen er worden gelezen;
 • De mate waarin de vormgeving aanspreekt;
 • Het aantal meelezers en het aantal mensen dat de uitgave bewaart;
 • Achtergrondkenmerken van eventuele verschillende subgroepen binnen de doelgroep;
 • Advertentiebereik, branded content.

 

Kwalitatief lezersonderzoek geeft antwoord op het achterliggende ‘waarom’. Dit onderzoek kan in de vorm van groepsgesprekken of single interviews en verschaft onder meer inzicht in:

 • De navigatie binnen de uitgave;
 • De primaire communicatiekracht van de cover/homepage en de artikelen;
 • De mogelijkheid tot identificatie;
 • De mate waarin de uitgave aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de lezer;
 • Het effect van de uitgave op imago en loyaliteit.

Met het lezersonderzoek heeft MediaTest ons een spiegel voorgehouden hoe de medewerkers van Achmea de interne media ervaren en waarderen. Dit levert ons waardevolle informatie op, waarmee wij onze communicatiemiddelen gericht hebben kunnen verbeteren.

Jan Wierckx, Manager Interne Media, Achmea

MediaTest bleek voor het Havenbedrijf Rotterdam de perfecte partner om een lezersonderzoek naar onze Havenkrant mee te doen. Snel, gedegen, proactief en kritisch hielp MediaTest ons om de communicatie-effecten van ons nieuwe publieksmedium in kaart te krijgen. Als je een bureau zoekt dat vanuit een onderzoeksachtergrond goed met je meedenkt over communicatievragen, ben je wat mij betreft bij hen aan het goede adres.

Irene Dijkstra, Senior Communicatieadviseur Havenbedrijf Rotterdam