Lezersonderzoek

Lezersonderzoek brengt in kaart hoe je je uitgave kunt optimaliseren. Welke artikelen en/of rubrieken worden graag gelezen, welke zijn minder interessant en wat vinden de lezers van de vormgeving?

Frequent onderzoek voor betere loyaliteit

Lezersonderzoek behoort tot het reguliere ‘onderhoud’. Door middel van lezersonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van een stijgende dan wel dalende lijn in waardering en lees- en gebruiksgedrag. Leesgedrag, gebruiksgedrag en waardering van een tijdschrift worden door MediaTest in kaart gebracht door middel van kwantitatief en kwalitatief lezersonderzoek.

Met het lezersonderzoek heeft MediaTest ons een spiegel voorgehouden hoe de medewerkers van Achmea de interne media ervaren en waarderen. Dit levert ons waardevolle informatie op, waarmee wij onze communicatiemiddelen gericht hebben kunnen verbeteren.
Jan Wierckx, Manager Interne Media, Achmea

Lees verder over kwantitatief en kwalitatief lezersonderzoek.

Kwantitatief lezersonderzoek brengt de uitgave betrouwbaar en onomstotelijk in kaart:

 • De waardering van je uitgave;
 • Welke artikelen er worden gelezen;
 • De mate waarin de vormgeving aanspreekt;
 • Het aantal meelezers en het aantal mensen dat de uitgave bewaart;
 • Achtergrondkenmerken van eventuele verschillende subgroepen binnen de doelgroep.
 • Advertentiebereik, branded content

Kwalitatief lezersonderzoek geeft antwoord op het achterliggende ‘waarom’. Dit onderzoek kan in de vorm van groepsgesprekken of single interviews en verschaft onder meer inzicht in:

 • De navigatie binnen de uitgave;
 • De primaire communicatiekracht van de cover/homepage en de artikelen;
 • De mogelijkheid tot identificatie;
 • De mate waarin de uitgave aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de lezer;
 • Het effect van de uitgave op imago en loyaliteit.

Essentieel bij formulewijziging

Als hoofdredacteur wil je graag je lezers verrassen, zonder daarbij trouwe lezers van je te vervreemden. Door het lezersonderzoek krijg je inzicht in de wijze waarop de lezers op voorgenomen wijzigingen reageren en kan je een mogelijk afbreukrisico in kaart brengen.

Lees verder voor vijf praktische tips voor beter leesgemak

 1. Kies koppen die het ‘what’s in it for me’ duidelijk maken. De titel ‘5 hoogtepunten in Rome’ is veel aantrekkelijker dan ‘Zonnig Rome’.
 2. Schrijf voor een persona. Dit verduidelijkt de formule en spreekt meer lezers aan dan alleen deze persona.
 3. Eindig artikelen met een doorverwijzing (link, twitternaam, webadres, facebook pagina). Dit geeft de lezer een gevoel van controle.
 4. Besteed tijd aan een goede inleiding en heldere koppen. Dit zorgt voor een scanbaar en daarmee beter bekeken, maar ook meer gelezen artikel.
 5. Vergeet de ‘fun’ niet. Een puzzeltje, stripverhaaltje, prijsvraag of aanbieding spreken enorm aan.
MediaTest bleek voor het Havenbedrijf Rotterdam de perfecte partner om een lezersonderzoek naar onze Havenkrant mee te doen. Snel, gedegen, proactief en kritisch hielp MediaTest ons om de communicatie-effecten van ons nieuwe publieksmedium in kaart te krijgen. Als je een bureau zoekt dat vanuit een onderzoeksachtergrond goed met je meedenkt over communicatievragen, ben je wat mij betreft bij hen aan het goede adres.
Irene Dijkstra, Senior Communicatieadviseur Havenbedrijf Rotterdam

Opzeggersonderzoek

In deze boeiende tijd met teruglopende advertentie-inkomsten is het behoud van abonnees voor tijdschriften een belangrijke voorwaarde voor succes. Abonnees vasthouden is immers stukken voordeliger dan nieuwe abonnees werven. Met het opzeggersonderzoek van MediaTest doe je onderzoek onder opzeggers, maar ook onder instromers en trouwe abonnees. Een stevige vinger aan de pols over de gezondheid van je blad dus!

Opzeggen met een reden

Het hebben van abonnees is goed, maar hoe loyaal zijn deze abonnees? Is de titel eerste keuze of moet zij concurreren? Waarom zeggen ‘stoppers’ op en sluimeren deze redenen ook bij de abonnees?

 1. de wensen, behoeftes en verwachtingen van je doelgroep ten aanzien van je communicatie
 2. het daadwerkelijke gebruiksgedrag
 3. de sterke en zwakke punten van het concept & identiteit, (visueel) ontwerp, functionaliteit & navigatie, content en interactie (MediaTest Usability Model)

Lees verder hoe we opzeggersonderzoek uitvoeren

Bij het opzeggersonderzoek wordt per titel onderscheid gemaakt tussen opzeggers, instromers en trouwe abonnees. Per groep ondervragen we 100 personen. Door eenzelfde vragenlijst voor deze groepen te hanteren, wordt naast afzonderlijk inzicht ook een onderling vergelijk mogelijk. Deze vergelijking geeft je een goed inzicht in de gezondheid van je titel.

Opzeggersonderzoek levert concrete verbeterpunten

Bij een opzeggersonderzoek geven opzeggers vaak aan op te zeggen vanwege gebrek aan geld of tijd. MediaTest kijkt verder dan deze oppervlakkige antwoorden. Want achter deze motieven gaan vaak inhoudelijke argumenten schuil. De respondenten krijgen een opsomming van verschillende opzegredenen op een 5-puntschaal voorgelegd. Op deze wijze krijg je inzicht in de exacte opzegreden(en) en wordt van een probleem een oplosbaar probleem gemaakt. Hierbij maakt MediaTest onderscheid tussen factoren die te wijten zijn aan het blad zelf en factoren die buiten je controle liggen.

Opzeggersonderzoek vragenlijst

MediaTest heeft jarenlange ervaring met tientallen titels op het gebied van opzeggers onderzoek. Deze uitgeefervaring heeft geleid tot een compacte vragenlijst voor het opzeggersonderzoek. Er is de mogelijkheid om vragen toe te voegen. In deze basisvragenlijst komen leesgedrag, opzegmotieven, waardering, concurrentie en loyaliteit aan de orde.

Dankzij het opzeggersonderzoek worden de bedreigingen en kansen van jullie (digitale) uitgaven in kaart gebracht. MediaTest levert je toepasbare aanbevelingen voor abonneebehoud waar je direct mee aan de slag kan. Het resultaat is een verhoogde loyaliteit en daarmee een gezondere basisoplage en zekerdere abonnee-inkomsten.

 • Loyaliteit & Media

  loyaliteitenmedia1000x657_03 loyaliteitenmedia1000x657_07 loyaliteitenmedia1000x657_11 loyaliteitenmedia1000x657_13 loyaliteitenmedia1000x657_16 loyaliteitenmedia1000x657_18 loyaliteitenmedia1000x657_20 loyaliteitenmedia1000x657_23 diensten1000x657_03 diensten1000x657_09 diensten21000x657_03