Met deze ‘Crew zoekt Crew’ campagne heeft McDonald’s op 5 november 2019 een welverdiende Zilveren Effie verdiend.

Doel

McDonald’s is in 2019 een campagne gestart om nieuwe sollicitanten aan te trekken. De campagne richt zich op jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar en heeft als doelstellingen onder andere om de kennis en het imago over werken bij McDonald’s te vergroten en te verbeteren en de doelgroep te activeren om te solliciteren bij McDonald’s. MediaTest doet voor McDonald’s onderzoek om inzicht te krijgen in het effect van de campagne op het behalen van de doelstellingen én in de mate waarin de campagne gewaardeerd wordt door de doelgroep.

Een krachtige aanpak

Om de doelstellingen te behalen, gebruiken we het volgende model:

Volgens dit model zorgen het bereik van de campagne (en de herinnering van de uitingen) en de waardering van de creatie samen voor een campagne-effect. Via een online onderzoek onder 611 jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar onderzoeken we de drie aspecten en ontdekken we wat de sterke en minder sterke schakels zijn van de campagne.

  • Het ‘bereik’ meten we door de (spontane en geholpen) herinnering van de campagne uit te vragen
  • De creatie wordt onderzocht door het begrip en de waardering van de campagne in kaart te brengen
  • Het effect wordt vastgesteld door te onderzoeken of er verschuivingen te zien zijn op de vooraf opgestelde marketingdoelstellingen.

In het hele onderzoek zijn een exposed groep en een non-exposed groep met elkaar vergeleken.

Effect

Aan de hand van het bovenstaande model zijn veel inzichten verkregen. Zo is aangetoond dat deze arbeidsmarktcampagne een positief effect heeft gehad op zowel merk-kpi’s als op gedrag. Tevens geven de concrete aanbevelingen McDonald’s handvatten om eventuele vervolgcampagnes te optimaliseren, zodat het effect van de campagne nog groter kan worden dan dat het al was met de huidige campagne. Met deze ‘Crew zoekt Crew’ campagne heeft McDonald’s op 5 november 2019 een welverdiende Zilveren Effie verdiend.

Geïnteresseerd in soortgelijk onderzoek?

Bent je benieuwd hoe we het effect van jouw campagne vast kunnen stellen? Neem dan contact op via 020-410 00 00 of mail naar Stephan van Furth, Managing Partner: svanfurth@mediatest.nl

Deel dit bericht: