Campagne Effect Tracker voor  Marktplaats

Wat zijn de campagne-effecten van de communicatie-inspanningen Marktplaats en welke verbeteringen zijn mogelijk om de reclame-uitingen te optimaliseren?

Doel

Marktplaats is al lang niet meer alleen meer een tweedehands handelsplatform. Marktplaats is een sterk en emotioneel relevant merk geworden voor iedereen. De campagnestrategie is hierop afgestemd en is een belangrijke driver om groei te realiseren. Om de campagne-effecten (merk- en reclame-effecten) nauwkeurig in kaart te brengen en om de verschillende uitingen (TV, radio, outdoor, banners, print) te evalueren, doet MediaTest al jaren periodiek onderzoek voor Marktplaats.

Campagne Effect Tracker voor Marktplaats

Een krachtige aanpak

Na ieder campagnemoment voert MediaTest online een onderzoek uit onder een grote steekproef binnen de doelgroep. Om campagne-effecten te bepalen, maken we elke meting gebruik van dezelfde vragenset. Iedere meting testen we ook de meest relevante campagne-uitingen (zoals een tv-commercial, radiocommercial, banners, abri’s of printuitingen). Door de vele pre- en post-testen die we uitvoeren, zijn we in staat alle uitingen af te zetten tegen onze ruime benchmark om duiding te geven aan de resultaten (bijv. > 1.150 tv-commercials en > 250 radiocommercials).

Campagne Effect Tracker voor Marktplaats

Effect

De resultaten van dit onderzoek worden iedere meting door alle lagen in de organisatie gebruikt. Naast het periodiek monitoren en inzicht bieden in de campagne-effecten, heeft dit onderzoek ook learnings opgeleverd die onder andere aanleiding hebben gegeven voor een nieuwe communicatiestrategie.

Deel dit bericht: