We testten een campagne rond een gevoelig onderwerp: straatintimidatie en seksueel geweld

Doel

Gemeente Amsterdam wil slachtoffers van straatintimidatie en seksueel geweld laten weten dat zij er niet alleen voor staan. Een nieuwe campagne moet jonge, vrouwelijke Amsterdammers duidelijk maken dat zij hulp en steun kunnen krijgen als zij te maken krijgen met straatintimidatie en seksueel geweld. Omdat het over een gevoelig onderwerp gaat, wil Gemeente Amsterdam zeker weten dat de campagne de juiste toon raakt en aansluit bij de beleving en het taalgebruik van de doelgroep. Daarom heeft MediaTest voor deze campagne een pretest uitgevoerd.

Een krachtige aanpak

Er zijn negen individuele interviews van 25 minuten afgenomen met jonge, Amsterdamse vrouwen. Er is gezorgd voor een goede mix in achtergrondkenmerken. We legden de verschillende campagneposters voor aan de deelnemers, zodat zij uitgebreid hun mening konden geven over de individuele posters en de campagne als geheel. Bij de interviews werd erop gelet dat ondanks het gevoelige onderwerp, de deelnemers zich comfortabel genoeg voelden om openlijk te praten. Zo zorgden wij bijvoorbeeld voor vrouwelijke interviewers in dezelfde leeftijdsgroep als de deelnemers.

Effect

Door de interviews ontstond een duidelijk beeld over de mate waarin de doelgroep de campagne begrijpt, wat voor associaties zij bij de campagne hebben, in hoeverre zij zich aangesproken voelen en of de campagne een gedragsintentie teweegbrengt. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft MediaTest concrete aanbevelingen gedaan om de campagne nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep. Dit onderzoek kende een strakke planning: het traject is vanaf begin tot eind doorlopen in tweeënhalve week. Door een snelle en efficiënte organisatie hebben wij een gedegen kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat in het gewenste tijdsframe paste.

Geïnteresseerd in soortgelijk onderzoek?

Neem dan contact op met Eline Zwinkels, Senior Consultant via 020-410 00 00 of mail naar ezwinkels@mediatest.nl

Deel dit bericht: