Voor de Provincie Noord-Holland is social media een belangrijk onderdeel in de communicatiemix. Het is bij uitstek het kanaal om doelgroepen te bereiken, die met de traditionele mediamix niet bereikt worden. Om ook onder deze doelgroepen kennis en draagvlak te vergroten is de Provincie actief op Twitter, Facebook en LInkedIn. Om de social media-strategie te optimaliseren deed MediaTest onderzoek naar het huidige bereik en de communicatiewensen en -behoeften van de verschillende doelgroepen.

De effectiviteit van social media is meer dan het aantal volgers en likes. Daarom koos MediaTest voor een onderzoekaanpak die het hele speelveld rond social media in beeld bracht. Bij het onderzoek betrokken wij drie groepen stakeholders: de huidige volgers, de online bevolking van de Provincie en de medewerkers. Deze laatste groep is verantwoordelijk voor de content en speelt daarmee een cruciale rol in de inzet van social media.

Door het gehele online umfeld in kaart te brengen, ontstonden handvatten om de doelgroepen beter te segmenteren en de inzet te optimaliseren. Een belangrijke conclusie is dat de doorsnee burger een andere informatiebehoefte heeft dan de professionele stakeholders. Dit vraagt om een heldere en gescheiden profilering van de verschillende social media-kanalen.

Deel dit bericht: