Al vele jaren voert MediaTest onderzoek uit naar de interne communicatie van de Albert Heijn Operating Unit (Albert Heijn, Etos en Gall&Gall). En ook bij de ontwikkeling van de nieuwe interne portal voor alle medewerkers, is MediaTest als onderzoekspartner betrokken.

In een eerste fase werden de medewerkers uitgenodigd om in groepsdiscussies mee te denken over de gewenste indeling van de portal. Welke informatie hebben zij het meest nodig? Welke informatie hoort logischerwijs bij elkaar? Welke tools en functionaliteiten hebben prioriteit? De verkregen input maakte onderdeel uit van het traject waarin de opzet voor het functional design en het interaction design voor de nieuwe portal werd ontwikkeld.

Vervolgens voerde MediaTest usability-onderzoek uit waarin deze eerste ontwerpen aan de hand van een clickable demo op zowel pc/laptop, als op smartphone aan de gebruikers werden voorgelegd.

Met relevante uitkomsten en zeer positieve reacties! Niet alleen de look and feel werden zeer gewaardeerd, ook de opzet en de functionaliteiten bleken goed aan te sluiten bij de behoeften van de medewerkers. Ook leverde het onderzoek waardevolle input op voor de volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het interne platform: optimalisatie van de opzet op specifieke onderdelen.

Deel dit bericht: