Onmisbaar bij het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van je website (of app): usability onderzoek. Zo krijg je een duidelijk inzicht in hoe de gebruikers jouw website ervaren, maar ook antwoord op de vraag of de site doet wat hij moet doen. Bij MediaTest bieden we twee soorten UX-onderzoek aan: kwalitatief en kwantitatief.

Voldoet de site aan de wensen en verwachtingen van jouw doelgroep? Kunnen bezoekers vinden wat ze willen vinden? Leidt de website tot de gewenste actie en conversie? En vooral: waarom wel of waarom niet en hoe kan dit beter? UX-onderzoek geeft je snel en goed inzicht in de verbetermogelijkheden.

Usability onderzoek brengt helder in kaart of de website of app doet wat hij moet doen. En het zet je bovendien op het spoor van knelpunten op het gebied van onder andere gebruiksvriendelijkheid, navigatie en conversie. Zodat jij die, met onze concrete aanbevelingen, doelgericht kunt oplossen.

MediaTest Usability Model

Centraal in ons UX-onderzoek staat het MediaTest Usability-Model. Een model dat garandeert dat we aandacht besteden aan alle relevante aspecten van de site of app.

 Toelichting op het MediaTest Usability-Model

Uiteraard spitsen we elk onderzoek toe op het specifieke onderzoeksdoel en de vragen die daar bij horen. Vaak zien we dat de volgende vragen bij de verschillende onderdelen van het model relevant zijn:

Indeling, navigatie en functionaliteit
• Is de gewenste informatie makkelijk te vinden?
• Is het duidelijk welke functionaliteiten de site biedt?
• Hoe navigeert men? Is dit logisch en intuïtief?
• Hoe beoordeelt men de structuur? Wat zijn wensen ter verbetering?
• Keert men na doorklikken eenvoudig terug naar de homepage?

Content en informatie
• Geeft de homepage een goed overzicht van de beschikbare (en gewenste) content?
• Zijn de aangeboden koppen en sub-koppen helder en eenduidig?
• Is de informatie begrijpelijk, relevant en actueel? En is de informatie volledig?
• Is het taalgebruik (en –niveau) helder en begrijpelijk voor iedereen?
• Dient er in het taalgebruik rekening gehouden te worden specifieke doelgroepen?

Interactie
• Nodigt de site uit tot interactie (contact, bestellen, etc.)?
• Behaalt de website de gewenste conversie?
• Hoe makkelijk of moeilijk is dit?
• Hoe verloopt de route van homepage tot winkelwagen?

Vormgeving
• Hoe beoordeelt men de vormgeving?
• Wat draagt de vormgeving bij aan het gewenste imago? Past het bij de organisatie?
• Is deze modern en eigentijds?
• Staat de vormgeving in dienst van de navigatie?
• Welke onderdelen van de vormgeving zijn sterk? Welke leiden af? Welke leiden tot verwarring?

Techniek
• Werkt de site naar behoren?
• Laden de pagina’s /afbeeldingen/ video’s snel genoeg?

Overkoepelend
• Wat is de algehele beoordeling?
• Houden de bezoekers een goede ervaring over en willen zij terugkomen?
• Wat zijn sterke en zwakke punten?
• Wat ziet men als voornaamste verbeterpunten?
• Zijn er verschillen in gebruik tussen diverse gebruikersgroepen?
• Zijn er verschillen in gebruik op diverse devices?

We onderscheiden twee soorten UX-onderzoek: kwalitatief en kwantitatief. Beide vormen van onderzoek zijn vanzelfsprekend ook te combineren.

Kwalitatief UX-onderzoek

Kies je voor diepgang en voor een gedetailleerd inzicht in de motieven en overwegingen van de gebruikers: dan raden wij kwalitatief onderzoek aan.

In individuele interviews of kleine groepen spreken wij met huidige en/of potentiële gebruikers van de website of app.

We stellen veel vragen. Maar we zetten de deelnemers vooral veel aan het werk. Aan de hand van verschillende user story’s, scenario’s en opdrachten worden zij uitgenodigd om de site te bekijken en te gebruiken. Denk aan opdrachten als: ‘zoek informatie x’, ‘bestel product y’, ‘dien een klacht in’ of ‘zoek en bekijk video z’. De scenario’s en opdrachten stelt onze UX-expert van tevoren samen met jou op.

Face-to-face of online

We voeren de interviews face-to-face of online uit. Dit is afhankelijk van het doel van onderzoek maar ook van praktische overwegingen. Zo is bij online interviews gemakkelijker een landelijk spreiding te realiseren. In beide gevallen kan de opdrachtgever de interviews live volgen en aanvullende vragen inbrengen.

Diepgaande inzichten

Kwalitatief UX-onderzoek levert veel gedetailleerde inzichten op ten aanzien van de wijze waarop men de website of app gebruikt en beleeft en ten aanzien van de mogelijkheden om de site te optimaliseren. Doel is uiteindelijk om daarmee niet alleen een hoge gebruikers-tevredenheid te bereiken, maar ook te zorgen dat de site voldoet aan de doelstellingen.

Kwantitatief online UX-onderzoek

Als er naast diepgaande inzichten ook kwantitatieve resultaten gewenst zijn, kiezen we voor online usability onderzoek. MediaTest heeft daarbij een speciale aanpak en combineert kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Zo krijg je volledig inzicht in de gebruiksvriendelijkheid.

Hoe gaat het in zijn werk?

De respondenten werken vanuit huis mee aan het onderzoek. Op hun eigen PC, laptop, tablet of mobiel bekijken zij jouw website of app, voeren opdrachten uit en geven realtime kwalitatieve feedback op alles wat zij tegenkomen.

We geven de respondenten concrete taken en stellen hen vervolgens specifieke vragen, bijvoorbeeld over het gemak waarmee men de taken kon uitvoeren, de leesbaarheid van teksten, de bruikbaarheid van filters, de vindbaarheid van de informatie, et cetera.

We kunnen de respondenten zien en horen navigeren door de website. Daarnaast zien we onder meer hoeveel respondenten een taak succesvol hebben afgerond, waar respondenten hebben geklikt (click stream analyses en heatmaps), hoe lang zij erover deden om de gevraagde informatie te vinden en uiteraard de antwoorden op alle gestelde vragen.

Wij maken gebruiken van een tool die speciaal voor online ux-onderzoek is ontwikkeld. Met de volgende voordelen:

• We hebben 100% controle dat respondenten daadwerkelijk de website bezoeken
• De tool biedt niet alleen user data (zoals gegevens over hoe men de website doorloopt), maar ook user feedback (mogelijkheid tot vragen stellen en ook spontane comments van respondenten).
• De tool gebuikt video- en audio-opnames zodat wij exact kunnen zien wat de gebruikers doen en horen wat ze denken.
• Er kan getest worden op zowel desktop, smartphone als tablet.

De verschillende opdrachten en user story’s stelt onze UX-expert van tevoren samen met jou op. Denk aan opdrachten als: ‘zoek informatie x’, ‘bestel product y’, ‘dien een klacht in’ of ‘zoek en bekijk video z’. Deze user story’s leveren rijke kwalitatieve informatie over de beleving en de waardering en tegelijkertijd ‘harde’ kwantitatieve resultaten die je één-op-één kunt spiegelen aan jouw KPI’s.

Wil je meer weten over usability onderzoek? Neem contact op met Bart Kleijn op 020-4100000 of mail naar bkleijn@mediatest.nl.

We onderscheiden twee soorten UX-onderzoek: kwalitatief en kwantitatief. Beide vormen van onderzoek zijn vanzelfsprekend ook te combineren.

Deel dit bericht: