In opdracht van het Familie Kenniscentrum deden wij zeer uitgebreid onderzoek onder 1500 donateurs in Nederland waarin (onder meer) gevraagd werd naar hun donatiegedrag, hun loyaliteit, hun mediagedrag ten aanzien van goede doelen, hun algemeen mediagedrag en een groot aantal achtergrondvariabelen.

Op grond van een uitgebreide analyse hebben wij zes segmenten vastgesteld: De Royale Babyboomer, de Welwillende AOW-er, de Loyale Donateur, de Connected Gemakszoeker, de Aan-De-Deur Gever en de Sporadisch Donerende Levensgenieter.

Zes typen donateurs die elk op hun eigen wijze aankijken tegen het doneren aan goede doelen, de band die zij met deze organisaties voelen en de wijze waarop zij willen dat goede doelen ze op de hoogte houden.

Een heldere segmentatie die kansen biedt voor goede doelen en andere wervende non-profits. Niet alleen omdat zij hun eigen donateurs beter kunnen begrijpen en de communicatie naar die donateurs kunnen stroomlijnen. Maar ook omdat een analyse mogelijk wordt van welke groepen nog niet voldoende worden aangesproken en hoe zij kunnen worden bereikt.

Deel dit bericht: